Poučení o právu odstoupit od smlouvy
reklamní předmětyrazítkaslužbyakcekontaktyvše o násjak nakupovat
jméno
heslo
 
úvod cena: (košík prázdný)
     
 
 


 • 1. Právo odstoupit od smlouvy

 • 1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

 • 1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat APAP, s.r.o., K Třebonicům 17, 155 00 Praha 5-Řeporyje, tel: 606 625 157, e-mail: obchod@apap.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 • 1.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


 • 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • 2.1.
  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení nepoškozeného vráceného zboží.

 • 2.2.
  a) převzetí zboží
  Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese: APAP, s.r.o., K Třebonicům 17, 155 00 Praha 5-Řeporyje. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  b) náklady spojené s vrácením zboží
  Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  c) odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží je nutné řádně zabezpečit proti možnému poškození během přepravy. • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  (vyplňte obdobný formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Adresát:
  APAP, s.r.o., K Třebonicům 17, 155 00 Praha 5-Řeporyje
  tel: 606 625 157
  e-mail: obchod@apap.cz  Oznamujeme, že tímto odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  Číslo faktury: _____________________

  Název zboží: ______________________________________________________ Počet kusů: __________

  Datum objednání zboží: _____________

  Datum obdržení zboží: _____________

  Jméno a příjmení: _________________________________________________

  Adresa: _____________________________________________________________________________________________________  Podpis: _____________

  Datum: _____________ 
 
emailový zpravodaj
DOPRAVA ZDARMA
do obcí v blízkosti Prahy,
seznam zde.


PRODEJNÍ SKLAD
APAP, s.r.o.
K Třebonicům 17
155 00 Praha 5-Řeporyje
tel.: 606 625 157
tel.: 245 008 960
Po-Pá 7:30 - 16:00 hod.

apap@apap.cz
 © APAP v5.60 (12-02-2022) REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ KARIÉRA OBCHODNÍ PODMÍNKY PROHLÁŠENÍ JAK NAKUPOVAT DOPRAVA VŠE O NÁS KONTAKTY INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ EET OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR CC data